บริษัท ชัยณรงค์  ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อหมู เช่น หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง  บริษัท ได้เริ่มดำเนินกิจการจำหน่ายหมูแผ่นและหมูหยองตั้งแต่ปี 2510 ภายใต้สินค้าชื่อ “ชัยณรงค์” หรือ “ชินฮะเฮียง ” โดยบิดาเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนำร่องมาก่อน จนกระทั่งปี 2541 บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจสินค้าให้อยู่ภายใต้ ชื่อ “ชัยณรงค์”   เพื่อให้ผู้บริษัทได้จดจำง่ายขึ้นและสินค้าของเราใช้วัตถุดิบสดสะอาด และสถานที่สะอาดได้มาตรฐานองค์กรการอาหารและยา (อย.)
 
 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท ชัยณรงค์  ฟู้ด
 
     
     
     
     
    ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด >>>
Copyrights © 2010 www.chainarongfood.co.th All Rights Reserved.
counter