บริษัท ชัยณรงค์  ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อหมู เช่น หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง  บริษัท ได้เริ่มดำเนินกิจการจำหน่ายหมูแผ่นและหมูหยองตั้งแต่ปี 2510 ภายใต้สินค้าชื่อ “ชัยณรงค์” หรือ “ชินฮะเฮียง ” โดยบิดาเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนำร่องมาก่อน จนกระทั่งปี 2541 บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจสินค้าให้อยู่ภายใต้ ชื่อ “ชัยณรงค์”   เพื่อให้ผู้บริษัทได้จดจำง่ายขึ้นและสินค้าของเราใช้วัตถุดิบสดสะอาด และสถานที่สะอาดได้มาตรฐานองค์กรการอาหารและยา (อย.)
 
ทั้งนี้ยังได้รับคัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาว ในปัจจุบันบุตรและธิดาซึ่งเป็นผู้สืบทอดธุรกิจ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ได้ตัดสินใจว่าต้องการพัฒนาสินค้าและรูปแบบให้ทันสมัย จึงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ขยายตัวเพิ่มเรื่อยๆ
 
บริษัทจึงได้เปิดจุดจำหน่ายสินค้าถาวรกว่า 20 แห่ง ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และเปิดจุดจำหน่ายสินค้าชั่วคราวอีก ไม่ต่ำกว่า 10 แห่งต่อเดือน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้บริโภคต่อไป
 
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ชัยณรงค์ได้เริ่มขยายตลาดด้วยการเปิดศูนย์จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งปัจจุบันชัยณรงค์มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแล้วกว่า 20 แห่ง อาทิ ห้างมาบุญครอง ชั้น 5 และ พาราไดซ์ พาร์ค โซนตลาดสด ฯลฯ 
 
 
 ศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท ชัยณรงค์  ฟู้ด
 
     
     
     
Copyrights © 2010 www.chainarongfood.co.th All Rights Reserved.
counter